KB32-FT
Search
K

Drone SDK

หลังจากที่เราได้ลองเล่น ลองใช้งานเจ้าโดรน ของเราไปแล้วนั้น เดียวเราจะเข้าสู่ช่วงฝึกเขียนโปรแกรม หรือพัฒนาโปรแกรมให้โดรน ของเรามีความสามารถมากยิ่งขึ้น เช่นการจูนค่า PID การคาริเบทเซนเซอร์ต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับ IDE ที่เราแจก Code ให้พัฒนาต่อได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ศึกษาและเรียนรู้กับเจ้าโดรนตัวเก่งของเรามากยิ่งขึ้น

โดยจะแบ่งการพัฒนาโปรแกรมไปทั้งสอง IDE คือ

1.KBIDE

วิธีติดตั้งโปรแกรมถ้าใครติดตั้งแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย
พัฒนาโปรแกรมด้วย KBIDE

2.Arduino IDE

วิธีติดตั้งโปรแกรมถ้าใครติดตั้งแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย
พัฒนาโปรแกรมด้วย Arduino IDE