KBIDE Install

1.ดาวน์โหลดโปรแกรม KBIDE

2.ติดตั้งโปรแกรม KBIDE

3.ทดลอง Compile โปรแกรม

สรุป Feature เด่นของโปรแกรม KBIDE

1. สามารถ Compile โปรแกรมได้รวดเร็วกว่า Arduino IDE ถึง 60%

โครงสร้างภายใน KB IDE ถูกออกแบบมาให้สามารถคอมไพล์ (Compile) ได้เร็วกว่า IDE อื่นๆ เนื่องจากการออกแบบให้คอมไพล์ไลบรารี่ต่าง ๆ แค่ครั้งเดียว เมื่อต้องการคอมไพล์อีกครั้ง ไลบรารี่ที่ได้คอมไพล์แล้วจะไม่ถูกนำมาคอมไพล์ใหม่ ทำให้โปรแกรมทำงานได้เร็วมากขึ้น

2. รองรับการเขียนโปรแกรมได้ทั้งแบบ Block Programming และ Text Programming

3.มี Features ให้ใช้งานหลากหลาย

  1. เขียนโปรแกรมได้ 2 โหมดการทำงาน Block Programming และ Text Programming

  2. มี Board ให้เลือกติดตั้งได้หลายหลายเช่น บอร์ด Arduino Kidbright32 ESP32 KB32-FT

  3. มี Plugin ให้เลือกติดตั้งมากมายเช่น โมดูลเซนเซอร์ต่าง ๆ Blynk MQTT

  4. มีโปรแกรมตัวอย่างทั้ง Block Programming และ Text Programming

  5. สามารถคอม Compile ได้รวดเร็ว

  6. มี Serial Console สามารถแสดงผลได่ทั้งแบบ Text และกราฟ

Last updated