แก้ปัญหาไดร์เวอร์ FTDI (กรณีไม่เจอ COMPORT)

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่เจอ COM Port ระบบปฏิบัติการอาจจะไม่ได้อัพเดทไดร์เวอร์ จึงจำเป็นต้องทำการติดตั้งไดร์เวอร์สำหรับ USB

เข้าเว็บไซต์ www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm หรือค้นหา FTDI driver

คลิกดาวน์โหลดไดร์เวอร์ ตามระบบปฏิบัติการ

เมื่อแตกไฟล์นามสกุล .zip ออกมา จะปรากฏโฟลเดอร์ไดร์เวอร์

ทำการติดตั้งไดร์เวอร์ FTDI CDM Drivers

เมื่อโปรแกรมติดตั้งไดร์เวอร์เสร็จ จะปรากฏ FTDI CDM Driver

เสียบบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์ จะปรากฏ COM Port ใน Device Manager

Last updated