KB32-FT
Search
K

แก้ปัญหาไดร์เวอร์ FTDI (กรณีไม่เจอ COMPORT)

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่เจอ COM Port ระบบปฏิบัติการอาจจะไม่ได้อัพเดทไดร์เวอร์ จึงจำเป็นต้องทำการติดตั้งไดร์เวอร์สำหรับ USB

เข้าเว็บไซต์ www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm หรือค้นหา FTDI driver

ภาพหน้าต่างเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดไดร์เวอร์
คลิกดาวน์โหลดไดร์เวอร์ ตามระบบปฏิบัติการ
ภาพหน้าต่างเว็บไซต์สำหรับเลือกระบบปฏิบัติการ
เมื่อแตกไฟล์นามสกุล .zip ออกมา จะปรากฏโฟลเดอร์ไดร์เวอร์
ภาพตัวอย่างการแตกไฟล์ .zip
ทำการติดตั้งไดร์เวอร์ FTDI CDM Drivers
ภาพหน้าต่างการติดตั้งไดร์เวอร์
เมื่อโปรแกรมติดตั้งไดร์เวอร์เสร็จ จะปรากฏ FTDI CDM Driver
ภาพหน้าต่างเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น
เสียบบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์ จะปรากฏ COM Port ใน Device Manager
ภาพหน้าต่างแสดง COM Port (USB Serial) ใน Device Manager