RemoteXY - KBIDE

เริ่มต้นต้องติดตั้ง โปรแกรม KBIDE ก่อนตามลิงค์ด้านล่างเลย

KBIDE Install

จากนั้นติดตั้งบอร์ด KB32-FT และพร้อมพัฒนาโปรแกรมโดรน

KB32-FT Board Install

เปิดตัวอย่างในหน้า Example ของบอร์ด KB32-FT ได้เลย

เปิดตัวอย่างในหน้า Example ของบอร์ด KB32-FT ในหมวดที่ 11-Drone

ขั้นตอนที่ 1 ตัวอย่างโปรแกรม 01-RemoteXY ทดสอบการเชื่อมต่อ APP ควบคุม

ในตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างการ เชื่อมต่อของโปรแกรมบนบอร์ด KB32-FT กับ App RemoteXY ซึ่งหลักการคือ บอร์ด KB32-FT จะปล่อยการเชื่อมต่อ Wifi ในโหมด AP เพื่อให้อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ Wifi มาเชื่อมต่อกับบอร์ด KB32-FT ระยะการเชื่อมต่อสามารถคุยกันได้ระยะประมาณ 100 เมตรในที่โล่งแจ้ง

จากรูปตัวอย่างการต่อ Block จะเริ่มจากการ เซทโหมดจอเป็นโหมด LCD Dispaly จากนั้นแสดงข้อความ "Drone" และ "RemoteXY OK!" ตามลำดับ ในตัวอย่างสามารถทดลองแก้ไขชื่อ Wifi

USERNAME : .......... (ตั้งชื่อ Wifi เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข)

PASSWORD : .......... (ตั้งระหัสผ่าน เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข)

PORT : 6377 (ไม่แนะนำให้เปลี่ยน)

และลากบล๊อก RemoteXY : Running มาต่อที่ช่อง Loop เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้น Upload Code (Compile & Run)

อย่าลืม Setup Board : เลือก COMPORT และ Baudrate ก่อนกด Upload (Compile & Run)

หาก Upload เสร็จแล้วสามารถทดลองใช้ App RemoteXY เชื่อมต่อได้เลย

ขั้นตอนที่ 2 ตัวอย่างโปรแกรม 02-DroneCal ก่อน Upload Code 03-DroneRUN

ในขั้นตอนที่ 2 ตัวอย่างโปรแกรม DroneCal เป็นการเรียกอ่านค่าเริ่มต้นของเซนเซอร์ Accelerometer และ Gyroscope ของชิพ MPU-6050 ซึ่งใช้เป็นค่า offset ของโดรน

จำเป็นต้องมีการคาริเบทก่อน Upload Code (Compile & Run) ใหม่เข้าไปเสมอ

Trip : ค่าที่คาริเบทเป็นค่าเริ่มต้นของเซนเซอร์ ผู้พัฒนาสามารถบันทึกไว้และเรียกอ่านได้ใน EPPROM

จากรูปตัวอย่างมีเพียงการเพิ่ม ฺBlock Drone : Calibration เข้าไป ตัวโปรแกรมจะเรียกอ่านและ แสดงค่าผ่านทาง Serial Port เมื่อเพิ่ม Block เสร็จแล้วจากนั้นกด Upload (Compile & Run)

เมื่อ Upload เสร็จแล้วเปิดเมนู Serial Monitor

Serial Monitor เลือก COMPORT ..... ตาม Port KB32-FT Serial Uplaod Baudrate : 115200

กด >>>> Connect >>>> หากไม่มีข้อความแสดงให้ กดปุ่ม Reset บนบอร์ด KB32-FT

เมื่อเปิดเมนู Serial Monitor แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงค่า Accl , Gyro ของทั้ง 3 แกน จะมีทั้งหมด 6 ตัวแปร

ตัวอย่างค่าที่แสดงผล (เครื่องหมายลบ - ต้องพิมพ์ด้วย) ซึ่งโดรนแต่ละลำจะมีค่าที่อ่านได้ไม่เหมือนกัน

X Accel

Y Accel

Z Accel

X Gyro

Y Gyro

Z Gyro

-124

3627

1480

-71

-85

-12

ให้ทำการจดบันทีกค่าที่แสดงใน Serial Port ไว้ใช้ในตัวอย่างถัดไป

ในการคาริเบททุกครั้งจำเป็นต้องวางตัวโดรนให้ระนาบกับพื้นเรียบที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 ตัวอย่างโปรแกรม 03-DroneRUN

ในขั้นตอนที่ 3 นี้เป็นการนำค่าที่อ่านได้จากตัวอย่างที่2 ค่าเริ่มต้นของเซนเซอร์ Accelerometer และ Gyroscope บนชิพ MPU-6050 ซึ่งใช้เป็นค่า offset ของโดรน

จากรูปตัวอย่าง Block โปรแกรมจะเห็นว่า Block Drone : Calibration ถูกลบออกไปโดยเพิ่ม Block Drone : Setup และ Drone : Running สีม่วง ลงมาแทน

โดย Block สีม่วงที่เพิ่มเข้ามาจะมีช่องให้ใส่ค่าคาริเบทของเซนเซอร์ อยู่ 6 ตัวแปร

จำเป็นต้องใส่ค่าคาริเบทให้ตรงกับค่าที่อ่านได้ หากไม่ตรง Drone จะบินไม่ขึ้น

เมื่อ Upload (Compile & Run) เสร็จหน้าจอจะแสดง Drone RemoteXY OK! Drone OK!

หากไม่แสดงหน้าต่าเหมือนในภาพผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม Reset 1 ครั้งให้บอร์ด KB32-FT เริ่มทำงานใหม่

ขั้นตอนนี้สามารถนำโดรนขึ้นบินได้เลย แต่ต้องเช็คความพร้อมก่อนขึ้นบิน

ขั้นตอนที่ 4 ตัวอย่างโปรแกรม 04-DroneRun-Vbat

เป็นตัวอย่างการแสดงค่าตัวแปรของระดับแรงดันแบตเตอรี่ มีหน่วยเป็น mV (มิลลิโวลต์)

รูปตัวอย่างโปรแกรมอ่านค่าแบตเตอรี่

หากไม่ได้ต่อสายแบตเตอรี่หรือเปิด SW - ON ค่าที่อ่านได้จะเป็น 0 mV

หากเชื่อมต่อแบตเตอรี่และเปิด SW - ON เรียบร้อยจอจะแสดงค่าแบตเตอรี่ที่อ่านได้

ขั้นตอนที่ 5 ตัวอย่างโปรแกรม 05-DroneRun-ToF

เป็นตัวอย่างการแสดงค่าตัวแปรของเซนเซอร์วัดระดับความสูง Time of Flight (ToF) มีหน่วยเป็น cm (เซนติเมตร)

รูปตัวอย่างโปรแกรมอ่านค่าระดับความสูง

หากลองขยับโดรนขึ้นลงค่าที่อ่านได้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความสูงจากโดรนถึงพื้น

ในคู่มือแจ้งไว้วว่า อย่าให้มีอะไรบังเซนเซอร์วัดระดับความสูง จะทำให้โดรนไม่สามารถวัดความสูงในโหมด Attitude control จะทำให้โดรนบินขึ้นไปจนหลุดคลื่นได้

ขั้นตอนที่ 6 ตัวอย่างโปรแกรม 06-DroneFinal

  1. ตัวอย่างการแสดงค่าตัวแปรของระดับแรงดันแบตเตอรี่ มีหน่วยเป็น mV (มิลลิโวลต์)

  2. ตัวอย่างการแสดงค่าตัวแปรของเซนเซอร์วัดระดับความสูง Time of Flight (ToF) มีหน่วยเป็น cm (เซนติเมตร)

  3. ตัวอย่างการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำกว่า 3.2V (3200mV)โดยเสียงผ่าน Buzzer

รูปตัวอย่างโปรแกรมอ่าน ค่าระดับความสูง ค่าแรงดันแบตเตอรี่ และแจ้งเตือนเมื่อแบตต่ำกว่า 3.2V

รูปตัวอย่างด้านล่างของโดรนก่อนบินควรเช็คความพร้อมให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 7 ตัวอย่างโปรแกรม Drone (Versionใหม่)

  1. หากลูกค้าสั่งซื้อโดรน Version ใหม่ที่ไม่ใช้บอร์ด KB32-FT สามารถใช้ Code ด่านล่าง Upload เข้าไปแทนได้โดยใช้ค่าการ Calibration เดิมในขั้นตอนที่สองได้เลย

2. แก้ไขค่าคาริเบทในบรรทัดที่ 209-214 (อย่าลืมใส่เครื่องหมายให้ถูกต้อง)

Download Code Version 2 คลิ๊ก

3. วิธีการ Upload โปรแกรม เลือกบอร์ด KB32-FT ในโปรแกรม KBIDE แล้วสลับโหมดมาใช้ Text-base Programing ตามรูป

จากนั้น วาง Code ทั้งหมดลงไปในช่อง โปรแกรมแล้ว Upload ได้เลย

*** หมายเหตุทีมงานกำลังพัฒนาโปรแกรม Drone New Version ให้รองรับการเขียนด้วย Blockly และ ใช้งาน Feature อื่น ๆ ได้อีกมากมายโปรดติดตาม การอัพเดทครั้งใหญ่ได้เร็ว ๆ นี้ทาง แฟนเพจ Chiangmai Maker ครับ

Last updated