Assembly Instructions

คู่มือการประกอบ Drone Kit KB32-FT

รายการสินค้าที่ท่านจะได้รับในชุด Drone Kit KB32-FT

ถุงบรรจุสินค้าแรกจะประกอบด้วย

 1. บอร์ด KB32-FT x 1 บอร์ด

 2. บอร์ด Breakout สำหรับขับมอเตอร์ KB32-FT Drone x 1 บอร์ด

 3. มอเตอร์โดรน x 4 ชุด

 4. ใบพัด สีขาว x 2 ใบ สีดำ x 2 ใบ

 5. ชุดตัวโดรน x 1 ชุด

 6. ใบรายการสินค้า x 1 ใบ

ถุงบรรจุสินค้าสองจะประกอบด้วย

 1. สาย รับ-ส่ง ข้อมูล Micro USB x 1 เส้น

 2. พวงกุญแจคล้องสาย x 1 เส้น

 3. แบตเตอรี่ ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 900mAh x 1 ก้อน

 4. หัวชาร์จ แบตเตอรี่ ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V x 1 ชุด (ใช้กับ Adapter USB ขนาด 5V / 1A ขึ้นไป)

ภาพตัวอย่างสินค้าที่ท่านจะได้รับทั้งหมด

วิธีการประกอบ Drone Kit KB32-FT

ขั้นตอนที่ 1

 • ให้นำชุดโดรนวางคว่ำหน้า และให้มองเห็นเฟืองมอเตอร์ ดังภาพตัวอย่างวงกลมที่ 1 หลังจากนั้นให้นำชุดขาใบพัด สอดเข้ากับลำตัวโดรน ดังภาพตัวอย่างวงกลมที่ 2 โดยให้ทำทั้งหมด 4 ด้านขาใบพัด

ข้อควรระวัง ระวังชุดขาใบพัดทับเส้นสายไฟ

ขั้นตอนที่ 2

 • หลังจากนำขาใบพัดทั้ง 4 ด้าน สอดเข้ากับตัวโดรนแล้ว ให้ดันขาใบพัดเข้าไปให้สุดดังภาพตัวอย่างวงกลมที่ 1 ให้ทำทั้งหมดแบบเดียวกันทั้ง 4 ด้านขาใบพัด

ข้อควรระวัง ระวังชุดขาใบพัดทับเส้นสายไฟ

ขั้นตอนที่ 3

 • นำสายไฟมอเตอร์ สอดลงมุมด้านในตัวโดรน ดังภาพตัวอย่างวงกลมที่ 1 โดยให้ทำทั้งหมดแบบเดียวกันทั้ง 4 ด้าน

 • หลังจากนั้นให้ทำการพันสายไฟรอบขาใบพัด จำนวน 3-4 รอบ

 • หลังจากทำการพันสายไฟแล้ว ให้นำหัวสายไฟต่อเข้ากับบอร์ดขับมอเตอร์ โดยให้ทำทั้งหมดแบบเดียวกันทั้ง 4 ด้าน (ข้อควรระวัง ให้ต่อหัวสายไฟเข้ากับด้านขาของบอร์ดขับมอเตอร์ ตามมุมตรงกับขาใบพัดเท่านั้น)

 • ข้อสังเกต สายไฟต้องไม่สูงกว่า หรือเท่ากับใบพัด และสายไฟต้องไม่ตรึงเกินเพื่อป้องกันขั้วสายไฟขาด

ตัว Switch ON/OFF ก้านสไลด์มีความอ่อนหากโยกแรงอาจหัดได้ง่าย ควรดันที่โคนของ Switch แทน

ขั้นตอนที่ 4

 • ให้นำบอร์ด KB32-FT มาประกบเข้ากับด้านบนบอร์ดขับมอเตอร์ โดยให้ขาตรงกับช่องเสียบพอดี

ขั้นตอนที่ 5

 • ให้นำแบตเตอรี่ใส่ด้านล่างของลำตัวโดรนดังภาพตัวอย่าง และใช้หนังยางรัดแบตเตอรี่ตามสะดวก

 • โดยห้ามรัดหนังยางพาดโดนจอของบอร์ด KB32-FT

 • เก็บสายไฟให้เรียบร้อย และเช็คความพร้อมของโดรนว่าประกอบได้ถูกต้องหรือไม่

ข้อควรระวัง ให้ต่อสายไฟแบตเตอรี่ สีตรงกันกับสีหัวเสียบ และให้ใส่แบต์ในช่องแบตเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 6

 • ตำแหน่งใบพัด Drone ใบพัดสีขาวคือตำแหน่งด้านหน้า และตรวจสอบ Label A และ B

ขั้นตอนที่ 7

 • ตำแหน่งเซนเซอร์ ToF (Time of flight) เซนเซอร์วัดระดับความสูง ตรวจสอบว่าไม่มีอะไรบังเซนเซอร์เพราะจะทำให้เซนเซอร์ทำงานผิดพลาด

ระวังอย่าให้มีอะไรบังบริเวณเซนเซอร์ ToF (Time of flight) เซนเซอร์วัดระดับความสูง

ภาพตัวอย่าง Drone Kit KB32-FT หลังประกอบเสร็จ

ก่อนนำโดรนขึ้นบินทุกครั้งควรเช็คความพร้อมเสมอ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิด "Safety First"

Last updated